Jeroni Cerdà Coll

Carta d'artesà nº 340

Tel. mòbil: 609 964 219
Fax: 971 519 459

TREBALLS EN PEDRA - MARES- FORROS- PARETS I MARGES EN SEC - COLUMNES - TANCAMENT DE FINQUES

TRABAJOS EN PIEDRA - MARES - FORROS - PAREDES Y PARED DE PIEDRA EN SECO - COLUMNAS - CERRAMIENTOS FINCAS

STONEWORKS - MARES - STONE COVERS - WALLS AND DRY STONE WALL - COLUMNS - FARM CLOSURES

STONEWORKS - MARES - STONE COVERS - WÄNDE UND TROCKENMAUER - SÄULEN - BETRIEBSSCHLIENßUNGEN